Còi hơi Thương mại / Quân sự

Các sản phẩm Còi hơi và Còi điện Kahlenberg này được phát triển để có thể chịu được cường độ sử dụng cao trong thương mại và quân sự. Độ tin cậy của còi thuyền có vai trò trọng yếu đối với việc duy trì an toàn cho tàu và những người trên tàu. Đột tin cậy vượt trội của còi Kahlenberg đã được chứng minh bằng kiểm tra độ bền trong nhà cũng như qua hàng thập kỷ phục vụ tại những công trình quân sự. Cũng có các biến thể tùy biến của nhiều model thương mại để phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự như yêu cầu. Tất cả sản phẩm Còi hơi và Còi điện của Kahlenberg đều đáp ứng hoặc vượt mức Yêu cầu của IMO. Giấy chứng nhận Tuân thủ quy định được cung cấp theo yêu cầu và theo từng đơn hàng.