Sân khấu

Sản phẩm còi của Kahlenberg đã được chọn sử dụng làm tín hiệu ghi điểm trên các sân khấu và sân vận động trên cả nước. Một vài trong số đó chính là thiết kế còi được dùng cho các thuyền thương mại và hải quân cỡ lớn. Trong các trường hợp khác, sản phẩm còi được thiết kế với mức tần số áp dụng riêng cho một đội bóng Khúc côn cầu hoặc đội Bóng NFL nào đó để thông báo tín hiệu ghi điểm đặc trưng của họ. Cũng mới được bổ sung gần đây là những hệ thống chuyên dùng làm còi cảnh báo thời tiết trên các sân gôn hoặc địa điểm tổ chức ngoài trời khác.